00359 88 6255742

r@princiere.eu

курсове френски

дистанционно

info плащания

курсове английски

курсове руски

promo курс

начини за плащане:

през EPAY.bg

в брой през EASYPAY.bg

? online  с банков трансфер, ccbank.bg

с банков трансфер

Обучения на български език

В сезона на гриповете, обученията стават онлайн.
Достъпни от всяка точка на страната по интернет индивидуално или в група.
С реален лектор.
Индивидуални консултации по протокол и етикетИндивидуални обучения по междукултурна компетентност

e-mail: r@princiere.eu ; ПРИНСИЕР ЕООД, GSM телефон: 00359 88 6255742;

Декларация за поверителност;

Правила за записване и обучение