00359 88 6255742

r@princiere.eu

курсове френски

дистанционно

info плащания

курсове български

курсове руски

promo курс

начини за плащане:

през EPAY.bg

в брой през EASYPAY.bg

? online  с банков трансфер, ccbank.bg

с банков трансфер

КУРС по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за хотелски администратори

Курс по английски език, предназначен за участници с ниво В1- В2 според европейската езикова рамка .
по време на курса получавате умения и знания допълващи Вашия личен опит;
включва лексика относно хотелиерството, резервации,аудио-визуални средства и комуникиране с гости
систематизира всички етапи и въпроси относно Вашата работа с гостите на хотела, така че да придобиете повече увереност и да сте добре подготвени.
използвайки наученото ще създавате атмосфера на доверие и близост и ще овладеете вниманието на гостите, така че хората срещу Вас да Ви харесват и да Ви вярват;
Ще успявате да ползвате повечето начини и техники за да формулирате правилните отговори на отправени към Вас неудобни въпроси;

записване:GSM: +359886255742
Дата: начало при образуване на група от 5 човека
Място на провеждане : Бургас
Продължителност :36 учебни часа в рамките на 2 месеца или на два модула по 1 месец
Номер на курса : ADMIN2020E2; такса: 298 лева
Записването за курса е съпроводено с плащане на вноска или пълната такса до 7 дни след заявяване на участие в курса.

e-mail: r@princiere.eu ; ПРИНСИЕР ЕООД, GSM телефон: 00359 88 6255742;

Декларация за поверителност;

Правила за записване и обучение