00359 88 6255742

r@princiere.eu

курсове френски

дистанционно

info плащания

курсове български

курсове руски

promo курс

начини за плащане:

през EPAY.bg

в брой през EASYPAY.bg

? online  с банков трансфер, ccbank.bg

с банков трансфер

КУРС по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за презентации

Курс по английски език за правене на презентации, предназначен за участници с ниво В1- В2 по английски език според европейската езикова рамка .
по време на курса получавате умения и знания допълващи Вашия личен опит;
включва лексика относно аудио-визуални средства и комуникиране с публиката
систематизира всички етапи и въпроси относно Вашата презентация и езика на тялото, така че да придобиете повече увереност и да сте добре подготвени.
използвайки наученото ще създавате атмосфера на доверие и близост, и ще овладеете вниманието на публиката, така че да Ви харесват;
Ще успявате да ползвате повечето начини и техники за да формулирате правилните отговори на отправени към Вас всякакви въпроси;

записване:GSM: +359886255742
Дата: начало при образуване на група от 5 курсиста
Място на провеждане : Бургас
Продължителност :24 занятия
Номер на курса : PR2020En;
такса: 288 лева
Учебните материали са включени в цената


e-mail: r@princiere.eu ; ПРИНСИЕР ЕООД, GSM телефон: 00359 88 6255742;

Декларация за поверителност;

Правила за записване и обучение