00359 88 6255742

r@princiere.eu

преводи

писмени преводи

превод на сайтове

преводи-online

устни преводи

работа

начини за плащане:

през EPAY.bg

в брой през EASYPAY.bg

? online  с банков трансфер, ccbank.bg

с банков трансфер


Цена за стандартна страница превод

вид заявка*

от език

на език

обикновен превод

специализиран превод**

за 5 дни

български

иврит

36€

61€

за 48 часа

български

иврит

54€

81,7€

за 8 часа

български

иврит

64,8€

97€

за 5 дни

иврит

български

36€

61€

за 48 часа

иврит

български

54€

81,7€

за 8 часа

иврит

български

64,8€

97€

обикновена

български

китайски

35€

53€

за 48 часа

български

китайски

53€

88€

за 8 часа

български

китайски

88,8€

100,88€

обикновена

китайски

български

35€

53€

за 48 часа

китайски

български

53€

88€

за 8 часа

китайски

български

88,8€

100,88€

за 5 дни

български

арабски

36€

61,2€

за 48часа

български

китайски

54€

81,7€

за 8 часа

български

арабски

64,8€

97,00€

за 5 дни

български

арабски

36€

61,2€

за 48 часа

български

арабски

54€

81,7€

за 8 часа

български

арабски

64,8€

97,00€

*Срокът на изпълнение на обикновената поръчка е 5 работни дни.
**Специализиран е текстът, където 20% от думите представляват терминология от дадена област.
***Посочените цени са за 1 стандартна страница от 1800 знака преведен текст.

Вижте цени за:
Английски език
Руски език
Френски език

Гръцки език
Турски език

Принсиер ЕООД e-mail: r@princiere.eu ; GSM телефон A1: 00359 88 6255742;