00359 88 6255742

r@princiere.eu

курсове френски

promo курс

info плащания

курсове английски

курсове български

дистанционно

начини за плащане:

през EPAY.bg

в брой през EASYPAY.bg

? online  с банков трансфер, ccbank.bg

с банков трансфер

Декларация за поверителност на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни (“Политика за поверителност”, “Политика”) описва използваните практики по отношение на личните данни, събирани чрез уебсайта и свързаните с него услуги и инструменти, посредством които потребителите могат да се регистрират, да разглеждат списъци с онлайн обяви за курсове (оферти) , да закупуват ваучери за отстъпки за услуги, да правят плащания за услугите. Във всички случаи ще се спазват приложимите разпоредби, свързани със защитата на лични данни в юрисдикциите, в които са достъпни услугите.
Настоящата Политика за поверителност е подчинена на българския Закон за защита на лични данни и на Общия регламент за защита на данните ЕС 2016/679 (GDPR).
С използването на уебсайта или закупуването на ваучер за отстъпка, където е приложима Политиката, ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили Вашето съгласие за използването на Вашите лични данни в съответствие с Общите условия и настоящата Политика за поверителност.
С настоящото Ви информираме, че когато кликвате бутона за заявяване на съответната услуга или за закупуване на ваучер към съответната оферта на нашия сайт и в последствие извършвате избор на начин на заплащане, бихте могли да бъдете насочени към сайтове и приложения, собственост на други компании извън обслужваната от нас среда, където информацията, която се събира и обработва е извън нашият директен контрол.
Сайтът е специализиран за продажба на курсове за обучение, безплатни тестове, услуги за езикови преводи от и на чужди езици.
Данни за контакт с Център за преводи и обучения Принсиер ЕООД:
Оператор на сайта е Принсиер ЕООД, ЕИК 200941545.
Телефон: + 359 886255742
Ел. Поща: r@princiere.eu
Интернет страница: www.princiere.eu
Сайтът предлага преводи и обучения, договаря преференциални цени за услугите. На достъпни цени клиентите на сайта правят заявки за услугите и езикови тестове.
Категория „обикновени“ лични данни: три имена, държава, пол, възраст, град по местоживеене,
Данни, които се предоставят при сключване на договор: лични данни, които потребителите предоставят за сключване на договори за услуга. Предоставянето им е доброволно, но без тях не може да се сключи договор и да се предостави услуга. Това са трите имена, ЕГН за българи или ЛНЧ за чужденци, адрес;
данни за договорите: вид на договора ( за индивидуално или групово обучение, за присъствено или онлайн обучение),номер и дата на договора при сключване, дата на валидност на договора, вида на предоставяните услуги, таксата за обучението, права и задължения на страните, място на предоставяне на услугата.
данни за обучението: език, ниво, начин на обучение, формат на обучение
данни за плащанията: данни за историята на плащанията , каквито са сума, дата на плащане, начин на плащане, платец.
данни за издаване на фактура -при издаване на фактура на физическо лице се изисква ЕГН, за фирми - име на фирмата, ЕИК, адрес, МОЛ
данни за връзка и комуникация с потребителите на сайта.
Такива данни са имейл адрес, адрес, телефон. Вид на комуникацията: писмено запитване по имейл, запитване през онлайн форма, телефонно обаждане или запитване през друг вид онлайн канали (скайп, вайбър и др.). Дата на изпращане и на получаване на информацията.Информация, съдържаща се в съответната комуникация.
Специални категории данни, които обработваме: Данни за образователния статус, конкретно на съответния потребител се събират само с цел статистика. Не събира информация относно автентичността на лицата, закупили ваучери, нито относно истинността на данните за образователното състояние на лицето. Тези данни се предоставят от потребителите на сайта, които предоставят информацията доброволно и за целите на закупуването на образователни услуги.
Сайта гарантира обработването и съхранението на данните в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните ЕС 2016/679.
Грижим се за сигурността на предоставените лични данни. Източник на личните данни са субектите на данните (потребителите на сайта).
Обработката на личните данни включва: събиране, записване, съхранение, преглеждане, проверка, промяна, ограничаване, изтриване, унищожаване на данни.
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
1. Личните данни се събират с основна цел за изпълнение на заявената или договорена поръчка/услуга. За основание са счита заявяването на услуга, приемане на общите условия или подписването на договор.
2. За проверка на направените от потребителите поръчки и плащания и предоставяне на потребителите по електронен път на закупените от тях услуги.
3. За да Ви информираме за наши продукти и оферти, които може да харесате. Ако сте се абонирали за бюлетина или сте правили поръчка по-рано, може да Ви изпращаме съобщения по имейл.
4. За проверки при рекламации или при поискване от страна на потребителите
5. За целите на счетоводството
6. За изпращане на съобщения до електронна поща на потребителите
6. За изпращане на напомнящи електронни съобщения за заплащане на направени поръчки и заявки
7. За връзка с клиентите при възникнал казус по закупена от тях услуга
Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е: Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на сключения с Вас договор за предоставянето на услуга.
Договорът се счита за сключен с натискането от Вас на бутон „изпрати“ към съответната оферта на интернет сайта. С натискането на този бутон Вие потвърждавате съгласието си да използваме предоставените от Вас данни единствено за целите, посочени в точки от 1 до 7 по посочените по-долу начини.
Следните организации/лица може да получат получат личните ви данни:
1. ИТ администратор на сайта по сключен договор. В договора са предвидени съответни ангажименти на обработващия данните (ИТ администратора) за неразгласяване и осигуряване на сигурността на данните.
2. правителствени органи
Споделянето на данните се извършва за целите изложени по-горе.
колко дълго се пазят данните- колкото е необходимо за изпълнение на задълженията по предоставяне на услуга
Вашите права
-Потребителят има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни със свободен текст искане.
-да поискате достъп до личните Ви данни, които съхраняваме. -да поискате корекцията им, когато не са точни или непълни
-да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити
промени в декларацията
Възможно е отвреме на време да има промени.

Принсиер ЕООД e-mail: r@princiere.eu ; GSM телефон A1: 00359 88 6255742;

Правила за записване и обучение