00359 88 6255742

r@princiere.eu

курсове френски

курсове руски

info плащания

курсове английски

курсове български

дистанционно

начини за плащане:

през EPAY.bg

в брой през EASYPAY.bg

? online  с банков трансфер, ccbank.bg

с банков трансфер

PROMO Курсове

В сезона на гриповете, курсовете по френски стават онлайн.
Достъпни от всяка точка на страната по интернет индивидуално или в група.
С реален преподавател.

e-mail: r@princiere.eu ; ПРИНСИЕР ЕООД, GSM телефон: 00359 88 6255742;

Декларация за поверителност;

Правила за записване и обучение