00359 88 6255742

r@princiere.eu

преводи

писмени преводи

превод на сайтове

преводи-online

устни преводи

работа

начини за плащане:

през EPAY.bg

в брой през EASYPAY.bg

? online  с банков трансфер, ccbank.bg

с банков трансфер

Цена за стандартна страница писмен превод

вид поръчка*

от език

на език

обикновен превод

специализиран превод**

за 5 дни

български

гръцки

19 лв./10€

N/A

за 48 часа

български

гръцки

24 лв./12€

N/A

за 8 часа

български

гръцки

34 лв./17€

N/A

за 5 дни

гръцки

български

19 лв./10€

N/A

за 48 часа

гръцки

български

24 лв./12€

N/A

за 8 часа

гръцки

български

34 лв./17€

N/A

за 5 дни

български

турски

19 лв./10€

N/A

за 48 часа

български

турски

24 лв./12€

N/A

за 8 часа

български

турски

34 лв./17€

N/A

за 5 дни

турски

български

19 лв./10€

N/A

за 48 часа

турски

български

24 лв./12€

N/A

за 8 часа

турски

български

34 лв./17€

N/A

*Срокът на изпълнение на обикновената поръчка е 5 работни дни..
**Специализиран е текстът, където 20% от думите представляват терминология от дадена област.
***Посочените цени са за 1 стандартна страница от 1800 знака преведен текст.

Вижте цени за:
Английски език
Руски език
Френски език

Иврит

Принсиер ЕООД e-mail: r@princiere.eu ; GSM телефон A1: 00359 88 6255742;