00359 88 6255742

r@princiere.eu

преводи

преводи писмени

работа

преводи-online

превод на сайтове

счетоводни

начини за плащане:

през EPAY.bg

в брой през EASYPAY.bg

? online  с банков трансфер, ccbank.bg

с банков трансфер

Устни преводи:

Център за преводи и обучения Принсиер разполага с преводачи за:

Устни преводи за конференции, семинари и други събития;

Устни преводи за фирмени преговори, сделки, работни обяди и подобни мероприятия;

Съпроводителен устен превод при пътувания;

Заявката на услугата устен преводач за превод по телефона или за съпровождане при пътуване следва да е направена повече от 5 дни преди събитието.

Вижте цени за:
Английски език
Руски език
Френски език

Гръцки език
Турски език
Иврит

Принсиер ЕООД e-mail: r@princiere.eu ; GSM телефон A1: 00359 88 6255742;