00359 88 6255742

r@princiere.eu

преводи

преводи писмени

превод на сайтове

преводи online

преводи устни

работа

начини за плащане:

през EPAY.bg

в брой през EASYPAY.bg

? online  с банков трансфер, ccbank.bg

с банков трансфер

Специализирани преводи

Център за преводи ПРИНСИЕР приема заявки за езикови преводи на текстове със счетоводна и банкова тематика за :
удостоверения за внесен в банка капитал, удостоверения за доходи, справки, превод на данъчни декларации, фактури, банкови извлечения, договори и други счетоводни и банкови документи хора и фирми от/на английски, български, френски и руски, гръцки език

преводи в помощ в фирмeното счетоводство на фирми и компании с дейност в България и чужбина: преводи на документи за изплатени заплати и суми за фондовете за пенсионно и здравно осигуряване в страната и чужбина; на месечни декларации и справки, подавани в Национална Агенция по Приходите и Национален Осигурителен Институт във връзка с работа в чужбина и осигурителен стаж.

заверка на документи: заверка на частен документ с Apostille; заверка на оригинал или нотариално заверено копие на документи в различни държавни институции; заверка на подпис на преводача;

Вижте цени за:
Английски език
Руски език
Френски език

Гръцки език
Турски език
Иврит

Принсиер ЕООД e-mail: r@princiere.eu ; GSM телефон A1: 00359 88 6255742;