00359 88 6255742

r@princiere.eu

преводи

писмени преводи

превод на сайтове

преводи-online

устни преводи

работа

начини за плащане:

през EPAY.bg

в брой през EASYPAY.bg

? online  с банков трансфер, ccbank.bg

с банков трансфер

Цени за стандартна страница писмен превод

вид поръчка*

от език

на език

обикновен превод

специализиран превод**

за 5 дни

български

английски

11 лв./6€

N/A

за 48 часа

български

английски

18 лв./9€

N/A

за 8 часа

български

английски

30 лв./15€

N/A

за 5 дни

английски

български

11 лв./6€

N/A

за 48 часа

анлийски

български

18 лв./9€

N/A

за 8 часа

английски

български

30 лв./15€

N/A

за 5 дни

български

френски

12 лв./6€

N/A

за 48 часа

български

френски

18 лв./9€

N/A

за 8 часа

български

френски

30 лв./15€

N/A

за 5 дни

френски

български

12 лв./6€

N/A

за 48 часа

френски

български

18 лв./9€

N/A

за 8 часа

френски

български

30 лв./15€

N/A

за 5 дни

български

руски

12 лв./6€

N/A

за 48 часа

български

руски

18 лв./9€

N/A

за 8 часа

български

руски

30 лв./15€

N/A

за 5 дни

руски

български

12 лв./6€

N/A

за 48 часа

руски

български

18 лв./9€

N/A

за 8 часа

руски

български

30лв./15€

N/A

*Срокът на изпълнение на обикновената заявка е 5 работни дни.
**Специализиран е текстът, където 20% от думите представляват терминология от дадена област.
***Посочените цени са за 1 стандартна страница от 1800 знака преведен текст.

Вижте цени за:
Гръцки език
Турски език

Иврит

Принсиер ЕООД e-mail: r@princiere.eu ; GSM телефон A1: 00359 88 6255742;