00359 88 6255742

r@princiere.eu

преводи

превод на сайтове

преводи-online

устни преводи

работа

счетоводни

начини за плащане:

през EPAY.bg

в брой през EASYPAY.bg

? online  с банков трансфер, ccbank.bg

с банков трансфер

Писмени преводи

Център за преводи Принсиер извършва писмени преводи от и на Английски Език, Български език, Френски език, Руски език, Гръцки език :

писмени преводи на лична кореспонденция, автобиографии, CV-та, молби, препоръки към CV-та, мотивационни писма, документи на домашни любимци за пътуване в чужбина, покани за официални събития, менюта и др.

писмени специализирани преводи в областта на икономиката, маркетинг, финанси: оферти, справки, извлечения, отчети, баланси, договори, доклади, рекламни брошури...

превод на интернет страници и сайтове

попълване на формуляри на чужд език, водене на делова кореспонденция ...

Център за езикови преводи ПРИНСИЕР приема заявки за езикови преводи

Вижте цени за:
Английски език
Руски език
Френски език

Гръцки език
Турски език
Иврит

Принсиер ЕООД e-mail: r@princiere.eu ; GSM телефон A1: 00359 88 6255742;